สินเชื่อบ้านและที่ดิน จำนอง/ขายฝาก ที่ดินในเชียงใหม่และลำพูน “ วันเดียวได้เงิน โทรด่วน 053-233-629 ไม่มีค่านายหน้าปากถุง”

4 มิถุนายน 2016 | ปล่อยเงินกู้
***ห้ามโอนเงินก่อนเด็ดขาดเพราะท่านอาจโดนโกง99%***

thaihealth_c_deflnuvxz258_3

https://www.facebook.com/cmlandschiangmai
#ขออนุญาติฝากข้อความ
—————————————————————————————————
รับจำนอง ขายฝาก ที่บ้าน ที่เปล่า ที่สวน ที่นา ตึก ทาว์เฮ้าส์ เชียงใหม่ และลำพูน
**”… วั น เ ดี ย ว ไ ด้ เ งิ น …”**
โทร 086-4316505 , 053-233629
LINE:ID CM55555
รับจำนอง ขายฝาก ที่บ้าน ที่เปล่า ที่สวน ที่นา ตึก ทาว์เฮ้าส์ เชียงใหม่ และลำพูน
—————————————————————————————————
“เอกสารพร้อมก็รวดเร็วทันใจ >> มาเช้าได้เงินบ่าย”
เอกสารที่ต้องเตรียมนั้น
1.สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่นำมาเข้า
2.ใบราคาประเมิน (จากกรมที่ อำเภอนั้นๆ)
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
เพิ่มเติมหากท่านมีทะเบียนสมรส
5.สำเนาทะเบียนสมรส
6.ใบยินยอม จากคู่สมรส
—————————————————————————————————
http://cmland.circlecamp.com/index.php?page=home
—————————————————————————————————
[url=http://www.mx7.com/view2/z3zVhKnM5fn4PbZQ][img]http://www.mx7.com/i/cdf/Pdgw36.jpg[/img][/url]

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook